Onze aanpak

SHARP Website Banner _Stills.00_00_25_01.Still017.png
0

We werken steeds met een vaste dossierverantwoordelijke (SPOC: Single Person Of Contact) en beheerders die het dossier en de historiek ervan kennen: 

Cliëntverantwoordelijke of SPOC

Eindverantwoordelijke voor het dossier van productie tot schade

7/7 bereikbaar

Organiseert en is aanwezig op regelmatige overlegmomenten

Aanwezig bij expertises en inspecties 

Jaarlijkse bespreking evolutie verzekerde risico's

Back - up cliëntverantwoordelijke

Volgt het dossier intern mee op

Vervangt SPOC ingeval van hoogdringendheid 

Zorgt voor continuïteit bij afwezigheid SPOC

Kent historiek van het dossier

Volgt jaarlijkse bespreking en evoluties mee op via bezoeksverslagen

Dossierbeheerder productie

Dagelijks beheer en opvolging per risicocategorie

Controle polis en bijvoegsels

Onderhandeling met verzekeringsmaatschappijen en plaatsing

Beantwoorden vragen 

Opmaak overzichten inhoud polissen

Verwerken bezoekverslagen

Dossierbeheerder schade

Aangifte en opvolging schadedossiers

Verwerking gegevens en opvragen bijkomende inlichtingen

Aanstellen experten en eventueel advocaten

Onderhandelen en opvolgen uitbetaling

Analyse schadestatistieken en opmaak periodieke overzichten lopende dossiers

"Give me six hours to chop down a tree, and I will spend the first four sharpening the axe."

Abraham Lincoln
President USA 1861 - 1865
1