Brand en bedrijfsschade

SHARP Website Banner _Stills.00_00_34_05.Still021.png
0

Brandverzekering

Materiële schade Eenvoudige risico’s

Deze brandverzekering verzekert de risico’s waarvan de waarde niet hoger ligt dan €1.285.080, 03.

Welke risico’s zijn gedekt?

 • Brand
 • Ontploffing
 • Abnormale uitstoot van rook of roet
 • Aanrijding door een voertuig
 • De uitwerking van elektriciteit op elektrische apparaten
 • Blikseminslag
 • Storm of hagel
 • Glasbreuk
 • Insijpelen van water
 • Ontdooiing van een koelinrichting
 • Diefstal of poging tot diefstal
 • Natuurrampen
 • Huurdersaansprakelijkheid
 • Etc.

Materiële schade Speciale risico’s

Deze brandverzekering verzekert de risico’s waarvan de waarde hoger ligt dan €1.285.080, 03. Een dergelijke verzekering wordt op maat gemaakt. Er moet duidelijk worden bepaald welke goederen dienen verzekerd te worden tegen welke risico’s.

Welke risico’s kunnen gedekt worden?

Bij deze verzekering kan men uitgaan van twee mogelijkheden: een benadering “alle risico’s behalve” bij deze benadering gaat men ervan uit dat alle risico’s gedekt zijn behalve deze die uitdrukkelijk uitgesloten zijn” of een benadering waarbij enkel de genoemde gevaren gedekt zijn.

Zo kunnen ondermeer gedekt worden:

 • Brand, ontploffing, bliksem, elektrocutie van dieren,...
 • Storm en hagel
 • Waterschade
 • Rookschade
 • Aanrijding door voertuigen
 • Elektriciteitsrisico
 • Natuurrampen
 • Etc.

Bedrijfsschade

Het onderschrijven van een brandverzekering lijkt voor iedere bedrijfsleider logisch en noodzakelijk. Weinig ondernemers verzekeren echter de economische, sociale en financiële gevolgen van een schadegeval. Nochtans kunnen de gevolgen van een langdurige onderbreking of verstoring van de bedrijfsactiviteiten onvoorspelbaar zijn.

Een bedrijfsschadeverzekering kan de onderneming voor dit risico behoeden, aangezien de verzekeraar de vaste kosten vergoedt in de mate dat zij niet meer opgevangen worden door de omzet.

Wat kunnen de onrechtstreekse gevolgen zijn van een schadegeval ?

 • Op commercieel vlak: verlies van klanten, kwaliteitsverlies van producten, verlies van specifieke vergunningen, vernietiging voorraad afgewerkte produkten en voorraad grondstoffen, verkoopcijfer daalt, verlies samenwerking met leveranciers die mogelijks met de concurrentie gaan samenwerken,...
 • Op financieel vlak: vaste kosten blijven, omzet daalt, bedrijfsresultaat vermindert, wedden van bedienden en kaderleden moeten doorbetaald worden,...
 • Op sociaal vlak: bedienden kunnen niet technisch werkloos worden gesteld, verlies geschoold en ervaren personeel, uitbetaling uitkeringen ontslag of sluiting,...

Wat is het doel van een verzekering bedrijfsschade?

De bedrijfsschadeverzekering streeft ernaar de onderneming zodanig te vergoeden dat ze in dezelfde financiële situatie komt waarin ze zich zou hebben bevonden indien het schadegeval zich niet had voorgedaan.

De bedrijfsschadeverzekering heeft tot doel u te vergoeden tijdens de duur van de gekozen indemnisatieperiode en in de mate van de vermindering van uw omzet tengevolge de schade:

 • Voor de algemene permanente onkosten die behouden blijven
 • Voor de netto winst die u niet kan verwezenlijken
 • Voor de bijkomende onkosten die u zult maken om de schade te beperken

Welke gevaren dekt de verzekering bedrijfsschade?

Meestal wordt de verzekering afgesloten voor bedrijfsschade na brand, ontploffing, bliksem en botsing van luchtvaartuigen ( de zogenaamde FLEXA - waarborgen ). Uitbreiding naar andere gevaren, oa. storm, waterschade, machinebreuk,... is eveneens mogelijk.

Contacteer ons voor meer info