Beroepsaansprakelijkheid

SHARP Website Banner _Stills.00_00_02_11.Still004.png
0

Daar waar de burgerlijke aansprakelijkheid uitbating enkel de buitencontractuele aansprakelijkheid dekt, gaat de dekking van de beroepsaansprakelijkheid nog verder. De verzekering beroepsaansprakelijkheid verzekert ook de contractuele aansprakelijkheid

Enkele voorbeelden om te verduidelijken:

  • Een arts stoot tijdens een huisbezoek een vaas omver : de polis ba-uitbating zal hiervoor tussenkomst voorzien omdat het gaat over een zgn. buitencontractuele aansprakelijkheid
  • Tengevolge van een foutieve behandeling, raakt een patiënt verlamd: de polis beroepsaansprakelijkheid zal hier tussenkomen want we spreken immers van een contractuele aansprakelijkheid, een beroepsfout.

Kan elk beroep zijn beroepsaansprakelijkheid verzekeren?
Neen. Slechts een beperkt aantal beroepen komen hiervoor in aanmerking. Onder andere : architecten, medische en paramedische beroepen, boekhouders, verzekeringsmakelaars,...

Contacteer ons voor meer info