Woning

SHARP Website Banner _Stills.00_00_09_18.Still008.png
0

Brandverzekering woning

Teneinde uw woning, eventuele bijgebouwen en tuin maar ook de inhoud ervan optimaal te beschermen is het aangewezen een brandverzekering af te sluiten. Deze verzekering vergoedt u niet enkel in geval van brand maar ook bij schade veroorzaakt door ontploffing, natuurrampen, glasbreuk, elektriciteit, storm, hagelslag,...

Bovenop deze dekkingen kan u nog volgende waarborgen afsluiten:

  • Diefstalverzekering
  • Rechtsbijstand na brand
  • Indirecte verliezen
  • Motorrijtuigen in rust

Diefstalverzekering

Een diefstalverzekering dekt een bepaald percentage van het verzekerde bedrag voor uw inhoud. Omdat men ervan uitgaat dat bij een diefstal nooit uw volledige inboedel gestolen wordt (keukengerief, bed, kledij,... neemt een dief bijna nooit mee), wordt het verzekerd kapitaal diefstal meestal vastgelegd op 50% van uw verzekerde inhoud. Uiteraard kan u hiervan afwijken.
Een diefstalverzekering vergoedt niet enkel de gestolen goederen, maar komt ook tussen bij schade veroorzaakt bij een (poging tot) inbraak, vandalisme,...

Rechtsbijstand na brand

Bij brand, maar ook na waterschade, elektriciteitsschade, stormschade, … kan er een conflict ontstaan tussen u en de verzekeringsmaatschappij m.b.t. de schaderegeling. Deze verzekering regelt de kosten zodat uw belangen optimaal verdedigd kunnen worden.

Indirecte verliezen

Het bedrag van de vergoeding dat uitbetaald wordt in het kader van een schadegeval gedekt door uw brandverzekering wordt binnen de voorwaarden van uw brandpolis met een bepaald percentage, meestal 10%, verhoogd teneinde verliezen, kosten en andere nadelen te dekken, die u door een schadegeval lijdt.

Motorrijtuigen in rust

Bij brand in uw woning is uw voertuig niet automatisch meeverzekerd. Door deze optionele waarborg af te sluiten, kan u ervoor zorgen dat uw voertuig ook gedekt is.

Contacteer ons voor meer info