Bestuurdersaansprakelijkheid

SHARP Website Banner _Stills.00_00_27_15.Still018.png
0

Elke bestuurder of bedrijfsleider die in de uitvoering van zijn opdracht een fout begaat, die schade toebrengt aan de vennootschap of aan derden, kan hiervoor persoonlijk aansprakelijk gesteld worden.

Over welke fouten van bestuurders gaat het?

  • Een fout in het bestuur. Hier betreft hier een contractuele aansprakelijkheid waarbij het belang van de vennootschap geschaad is. De claim kan hier komen van een belanghebbende binnen de vennootschap (vb. aandeelhouder of curator ) tegen de bestuurder.
  • Een onrechtmatige daad zoals het overtreden van een wettelijke bepaling of een onzorgvuldigheid. Dit betreft een extra-contractuele aansprakelijkheid waarbij iedereen die zich benadeeld voelt een claim kan indienen tegen de bestuurder.
  • Inbreuken op de statuten of op de wetgeving op handelsvennootschappen.
    Hier spreken we over een hoofdelijke aansprakelijkheid wat betekent dat andere bestuurders aangesproken kunnen worden voor inbreuken begaan door een bestuurder. Ook hier kan elke benadeelde partij een claim indienen maar kan u ook opdraaien voor de fouten van anderen.

Contacteer ons voor meer info