Employee benefits: hospitalisatieverzekering

SHARP Website Banner _Stills.00_00_19_16.Still014.png
0

Gezondheidszorg wordt alsmaar duurder en de wettelijke ziekteverzekering vergoedt steeds minder. Rekening houdend met het feit dat jaarlijks één op de zeven mensen in het ziekenhuis terecht komen, is een goede verzekering geen overbodige luxe. Niet alleen de ziekenhuisopname zelf, maar ook de medicijnen, de onderzoeken vóór en na een operatie en de verzorging kosten handenvol geld.
Een goede hospitalisatieverzekering beschermt u tegen de financiële gevolgen van deze ongemakken.
Een hospitalisatieverzekering kan individueel afgesloten worden ofwel door de werkgever ten behoeve van het personeel.

Geapprecieerde bescherming

De werkgever heeft het voordeel dat hij, in overleg met het personeel, een bescherming kan aanbieden die zowel door jonge gezinnen als door oudere werknemers erg op prijs wordt gesteld. Deze bescherming vertaalt zich in motivering en fidelisering van het personeel. Niet alleen de werknemers maar ook hun gezinsleden kunnen toetreden tot de hospitalisatieverzekering. Deze premie kan zowel door de werkgever als door de werknemer worden gedragen.

Ruim verzekerd zonder onderscheid

De werknemer heeft het voordeel dat hij wordt opgenomen in een collectieve uitgebreide verzekering die in de regel het volledige personeel dekt, zonder onderscheid op basis van leeftijd, geslacht of gezondheid.

Democratische premies

De premies liggen in de collectieve hospitalisatieverzekering laag ten gevolge van de sterke solidariteit die bestaat tussen gezonde en zieke verzekerden doordat één premie wordt berekend voor iedereen. Deze verzekering wordt door de werknemers sterk gewaardeerd gezien het wordt beschouwd als een sociaal voordeel en bijgevolg de vergoeding hiervan wordt vrijgesteld van belastingen.

Contacteer ons voor meer info