Uw vermogen

SHARP Website Banner _Stills.00_00_40_17.Still024.png
0

Onze visie op beleggen

Wij bieden u geen standaardoplossingen, enkel maatwerk. Uw situatie is immers uniek. Naast uw bestaande tegoeden is er uw familie, misschien ook uw bedrijf... Een persoonlijke benadering, met een individuele opvolging en een duidelijke strategische visie op vermogensopbouw zijn bijgevolg noodzakelijk. Wij engageren ons om uw financiële plannen duurzaam, efficiënt en in transparante dialoog te ondersteunen. 

Hieronder vindt u een opsomming van beleggingsoplossingen die wij kunnen aanbieden. Wij werken daarvoor samen met diverse partners. Contacteer ons en op basis van uw verhaal en onze expertise bepalen wij samen welke oplossingen het best bij u passen.

Verzekeringsbeleggingen

Verzekeringsbeleggingen hebben heel wat voordelen . U kan vrij de begunstigden bepalen, zowel bij leven als bij overlijden. Dat is niet het geval bij bancaire beleggingen.
Op de meeste contracten is de roerende voorheffing niet van toepassing. Het rendement ligt meestal een stuk hoger dan bij de traditionele bancaire termijnrekening.

Voordelen van beleggingsverzekeringen

Beleggingsverzekeringen bieden op fiscaal vlak tal van voordelen. Deze vorm bestaat uit verschillende takken.

Tak23 is de verzamelnaam voor individuele levensverzekeringen, gekoppeld aan beleggingsfondsen. De vrijstelling van roerende voorheffing is hier een grote troef. Het rendement is afhankelijk van de prestaties van het gekozen fonds.

Tak21 staat voor beleggingsverzekering met kapitaals- en rendementsgarantie.
De verzekerde kan de roerende voorheffing vermijden onder bepaalde voorwaarden :

  • Het contract heeft een looptijd van meer dan 8 jaar
  • Of: een bijkomende overlijdensdekking afsluiten van minstens 130 % van de gestorte premies, waarbij verzekeringsnemer, verzekerde en begunstigde bij leven dezelfde persoon zijn.

Extra voordelen:

  • Tal van mogelijkheden bij nalatenschap
  • Beschikbaarheid kapitaal
  • Vrije keuze begunstigde.

Tak26 is een eenvoudige kapitaalsformule voor eender welke organisatie (vennootschap of niet). Het is een interessant alternatief voor de deposito's op lange termijn.

Extra troeven tak 26:

  • Ook voor ondernemingen, vzw's, publieke en lokale instanties en vennootschappen 
  • Gegarandeerd rendement + variabele winstdeling

Private Banking

Voor bancaire beleggingen discretionair beheer werken wij samen met Nagelmackers Private Banking via het agentschap APOR NV (FSMA 0422266437) in de Dijkstraat 47 te Oudenaarde. Meer informatie over Nagelmackers vindt u op www.nagelmackers.be .

Contacteer ons voor meer info