Alle risico's elektronische apparatuur en machinebreuk

SHARP Website Banner _Stills.00_00_51_11.Still029.png
0

Verzekering Alle risico Computer / Elektrische en elektronische apparatuur

Deze verzekering dekt elk verlies en elke niet te voorziene plotselinge schade ten gevolge van om het even welke externe oorzaak aan uw computers en andere elektrische en elektronische toestellen die gedefinieerd zijn in het contract.

Het is eveneens mogelijk om de wedersamenstellingskosten van informatie te verzekeren mits het afsluiten van een waarborg gevolgschade.

Welke installaties zijn verzekerbaar?

  • Computers en randapparatuur
  • Bureauticamaterieel
  • Kantoormaterieel
  • Telecom materieel
  • Audiovisueel materieel
  • Medisch materieel
  • Beveiligingsmaterieel
  • Onderzoeksmaterieel
  • Etc.

Machinebreukverzekering

Deze verzekering dekt de onvoorziene en plotselinge schade te wijten aan een externe oorzaak (onhandigheid, vandalisme, storm, vorst etc.) of een interne oorzaak (trillingen, een gebrek, ontregeling) van machines met elektronische sturing en controle eenheid.

Contacteer ons voor meer info