Pensioen

SHARP Website Banner _Stills.00_00_40_17.Still024.png
0

Onze visie op pensioen

Het wettelijk pensioen volstaat zelden om ook na uw professioneel leven uw levensstandaard te behouden. Een tijdige planning van uw toekomstige financiële behoeften en het opbouwen van een bovenwettelijk pensioenkapitaal zijn vaak onontbeerlijk voor een pensioen zonder financiële zorgen. 

Hieronder vindt u een opsomming van fiscaalvriendelijke pensioenoplossingen die wij kunnen aanbieden. Contacteer ons en op basis van uw verhaal en onze expertise bepalen wij samen welke oplossingen het best bij u passen.

De vier pijlers van het pensioen

De eerste pijler : het wettelijk pensioen

De eerste pijler van het pensioen is wat de meeste mensen nog steeds onder "het" pensioen verstaan. De overheid garandeert dat iedereen na het beëindigen van zijn arbeidsloopbaan een wettelijk rust- of overlevingspensioen geniet. In feite is dit een soort basisinkomen, dat echter sterk verschilt van persoon tot persoon.
De achtergrond speelt een belangrijke rol, meer bepaald het soort carrière dat iemand achter de rug heeft. Daarom is het belangrijk dat nog tijdens de actieve beroepscarrière wordt nagedacht over aanvulling van dat pensioen.

De tweede pijler : het aanvullend pensioen

Het aanvullend pensioen is een pensioen dat de facto rechtstreeks aan de beroepsactiviteit gebonden is en dat in het kader van die beroepsactiviteit werd opgebouwd. Een belangrijk verschil met het wettelijk pensioen is de vrijblijvendheid ervan. Een groepsverzekering voor werknemers, een vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen of een individuele pensioentoezegging voor bestuurders van vennootschappen zijn goede voorbeelden van een aanvullend pensioen.

De derde pijler : pensioensparen / langetermijnsparen

Pensioensparen / langetermijnsparen is, in tegenstelling tot de tweede pijler, een individuele vorm van aanvullend pensioen. Het belangrijkste is de fiscale stimulans: wie aan pensioensparen doet, heeft recht op belastingsvermindering.
Het voordeel is dus dubbel : op het moment van sparen is er het fiscaal voordeel, op het moment van pensionering wordt het gespaarde kapitaal uitbetaald. Pensioensparen is voor iedereen toegankelijk, zowel voor loontrekkenden, zelfstandigen als ambtenaren.

De vierde pijler : het eigen vermogen

Buiten de drie bovenstaande pijlers wordt iedere Belg ook persoonlijk aangemoedigd om te sparen voor zijn pensioen. 
Met persoonlijk sparen en/of beleggen denken wij aan : spaarrekeningen, obligaties, aandelen, fondsen... Wij bieden tal van gespecialiseerde oplossingen aan, meer info daarover op de pagina omtrent uw vermogen.

Langetermijnsparen (derde pijler)

Hebt u geen fiscaal aftrekbare hypothecaire lening (meer) lopen, maar zou u toch graag profiteren van een belastingvermindering? Kies dan voor de voordelen van langetermijnsparen.

Het fiscale rendement van dit spaarproduct is bijzonder aantrekkelijk: elk jaar geniet u van een fiscaal voordeel dat 30 tot 40% van uw stortingen bedraagt. Spaart u voor het maximaal vrijstelbare bedrag, dan profiteert u van een belastingvermindering die kan oplopen tot een kleine 1000 € !

U kan langetermijnsparen perfect combineren met pensioensparen.

Pensioensparen (derde pijler)

In een mensenleven zijn er maar twee echte zekerheden: we moeten elk jaar belastingen betalen en we worden elke dag een dagje ouder. Beide factoren doorkruisen elkaar als het over pensioensparen gaat. U spaart voor later en geniet nu reeds van een jaarlijkse belastingvermindering. Spaart u voor het maximaal vrijstelbare bedrag, dan profiteert u van een belastingvermindering die kan oplopen tot meer dan 400 € !

VAPZ (tweede pijler)

Met een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (V.A.P.Z.) hebt u vele mogelijkheden zowel nu als bij uw pensionering.
Uw voordelen:

 • Meer belastingsvermindering. U bent zelfstandige of meewerkende echtgen(o)t(e) en zoekt een fiscaal voordelig pensioenplan? Met het V.A.P.Z. betaalt de fiscus u in sommige gevallen tot meer dan de helft van uw bijdragen terug. U kan immers tot 3.302 € (fiscaal max. 2021) aftrekken als beroepskosten. Zo vermindert u aanzienlijk uw sociale bijdragen en belastingen.
 • VAPZ is zelfs mogelijk voor starters. U bent net gestart ? Ook u kan reeds van bij uw eerste belastingsaangifte genieten van aanzienlijke belastingsvermindering.
 • Meer pensioen. Bij pensionering ontvangt u het opgebouwde kapitaal. Geen overbodige luxe want het wettelijk pensioen voor zelfstandigen volstaat meestal niet om uw levensstandaard te behouden.
 • Meer pensioenkapitaal voor uw geld. Uw contract wordt zeer gunstig belast: geen taksen op uw bijdragen tijdens de duur van het contract en bij uw pensionering wordt het meest voordelige taxatieregime toegepast.

POZ (tweede pijler)

Naast het VAPZ kunt u als zelfstandige zonder vennootschap ook met een pensioenovereenkomst voor zelfstandigen (POZ) uw wettelijk pensioen aanvullen binnen de tweede pijler:

 • U geniet 30% belastingvermindering in de personenbelasting als u aan bepaalde voorwaarden voldoet.
 • U kan aanvullende waarborgen tegen arbeidsongeschiktheid of overlijden opnemen in het contract.
 • Mogelijkheid om vastgoed te financieren: u kan kiezen voor een voorschot op uw pensioenkapitaal of uw contract in pand geven van een woonkrediet.

 • Een aantrekkelijk rendement met beleggingsmogelijkheden à la carte. Een gewaarborgde rente, een kapitaalsgarantie of een dynamisch tak 23 fonds, dit alles behoort tot de mogelijkheden.

IPT (tweede pijler)

Als bestuurder/zaakvoerder van een vennootschap en ontvanger van een maandelijkse bezoldiging biedt een Individuele Pensioentoezegging u de mogelijkheden bij uitstek voor de opbouw van een aanvullend pensioenkapitaal via de vennootschap. Bij een verdere optimalisatie van uw pensioenopbouw kan een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen ook hier een ideale aanvulling zijn. 
Of een combinatie van beide systemen in uw specifieke situatie opportuun is, dient dossier per dossier bekeken te worden.

Uw voordelen in het kader van een contract IPT:

 • Een royaal aanvullend pensioen gefinancierd door de vennootschap. De vennootschap financiert de bijdragen van uw IPT en geniet van de fiscale voordelen.
 • Een juridisch beschermd pensioenkapitaal. U geniet verworven rechten op het contract, die u beschermen in geval van faillissement, overnames of fusie van de vennootschap.
 • Een aantrekkelijk rendement met beleggingsmogelijkheden à la carte. Een gewaarborgde rente, een kapitaalsgarantie of een dynamisch tak 23 fonds, dit alles behoort tot de mogelijkheden.
 • De fiscaliteit als hefboom op uw pensioenkapitaal. Uw kapitaal wordt op einddatum onderworpen aan de gunstige belasting van 16.5 % of 10 % indien u professioneel actief blijft tot uw wettelijke pensioenleeftijd. De winstdeelneming is vrijgesteld van deze belasting.

Een rendabele manier om te beleggen voor uw pensioen. Pensioenopbouw via IPT levert u bij uw pensioen een duidelijk hoger kapitaal op dan wanneer u uw kapitaal zou samenstellen via de belegging van een netto loonsverhoging.

Riziv contract (medische beroepen)

U bent arts, tandarts, kinesist of apotheker? Ontdek de exclusieve voordelen die u verkrijgt dankzij de tegemoetkoming van het RIZIV. Door te kiezen voor een performante verzekering, kan u talrijke voordelen genieten zonder zelf financieel bij te dragen.

 • Een ruim aanvullend pensioen
 • Aangepaste waarborgen bij overlijden
 • Een aanvullend inkomen bij arbeidsongeschiktheid
 • Solidariteitsuitkeringen bij: arbeidsongeschiktheid, overlijden.

 

Contacteer ons voor meer info