Burgerlijke aansprakelijkheid uitbating - na levering

voedingsindustrie.jpg
0

BA uitbating:

De verzekering BA uitbating vergoedt de buitencontractuele burgerlijke aansprakelijkheid voor schade die de onderneming toebrengt aan derden tijdens de uitoefening van de beroepsactiviteiten en tijdens de geldigheidsduur van de verzekering en is dus onontbeerlijk voor elke onderneming.
Aanvullend kan u ook een dekking voorzien voor schade die ontstaat na de levering van de goederen of de uitvoering van de werken,de BA Na levering.

Opdat de onderneming aansprakelijk kan worden gesteld, moet er voldaan zijn aan 3 elementen : de onderneming begaat een fout waardoor er schade ontstaat en er is een oorzakelijk verband tussen de fout en de schade.

Om discussies bij schade te vermijden is een correcte en volledige omschrijving van de activiteiten van essentieel belang.

Wat zijn de basisdekkingen?

 • Vergoeding van de lichamelijke schade
 • Vergoeding van de materiële en immateriële schade

Mogelijke uitbreidingen (naargelang de behoeften van de onderneming)

 • Schade aan goederen die u toevertrouwd zijn om eraan te werken
 • Rechtsbijstand
 • Schade door brand, rook, ontploffing, water
 • Zuiver immateriële schade
 • Burenhinder
 • Accidentele milieuschade
 • Lenen van personeel
 • Schade van allerlei oorsprong, vb. grondbeweging, afbraak-, bouw- en verbouwingswerken
 • De aansprakelijkheid van de onderneming voor daden van de onderaannemers

BA na levering:

Deze verzekering vergoedt de aansprakelijkheid voor schade aan derden die ontstaat na de levering van de goederen of de uitvoering van de werken.
Oorzaak van de schade kan zijn een vergissing of gebrek bij het ontwerp, de fabricatie, de uitvoering.
De schade aan de geleverde goederen of de werken zelf, blijven uitgesloten van dekking en zijn steeds ten laste van de onderneming. Enkel de schade aan derden door geleverde goederen of uitgevoerde werken zijn gedekt.
Extra aandacht moet worden besteed aan ondernemingen met een export naar USA en Canada. Vaak voorzien de verzekeraars hiervoor speciale clausules en/of uitsluitingen.

Bovenvermelde info is louter informatief. Een voorafgaande analyse van de activiteiten is noodzakelijk voor het opmaken van een correcte offerte die beantwoordt aan de specifieke behoeften van uw onderneming.

Contacteer ons voor meer info