Transport

SHARP Website Banner _Stills.00_00_08_19.Still007.png
0

Deze verzekering heeft tot voornaamste doel de verzekerde te vergoeden voor alle verliezen en/of schade die de verzekerde goederen hebben geleden gedurende het transport.

De diverse reglementen, wetten en conventies die op de transportcontracten van toepassing zijn, bevatten veel beperkingen zodat de belanghebbende in veel gevallen niet in de mogelijkheid is een snelle en integrale vergoeding te bekomen van de vervoerder. Een transportverzekering kan hier een oplossing bieden.

3 types transportverzekering

  • Eenmalige polis: deze verzekering dekt eenmalige transporten tijdens één specifiek omschreven reis. Dit is een ideale transportverzekeringsformule als u slechts sporadisch goederen vervoert.
  • Abonnementspolis (open cover): dit is de klassieke transportverzekering. Al uw transporten zijn binnen een bepaalde periode en voor een specifiek traject gedekt, tegen vooraf bepaalde voorwaarden.
  • Contingency: met deze verzekering bent u gedekt tegen de specifieke risico’s van Incoterms. Komt uw tegenpartij haar afspraken niet na? Dan maakt u aanspraak op een schadevergoeding.

Uzelf verzekeren?

Uiteraard kunt u ervoor kiezen om geen transportverzekering te nemen en het transportrisico in uw algemene voorwaarden over te dragen op de leverancier en de koper. Een andere optie is om in geval van schade zelf uw schade te verhalen bij de vervoerder. Toch is onverzekerd blijven niet aan te raden, omdat de internationale conventies bijzonder veel beperkingen op aansprakelijkheid inhouden en omdat recuperatieprocedures vaak langdurig en complex zijn.

Contacteer ons voor meer info