Omnium dienstopdrachten

SHARP Website Banner _Stills.00_00_42_07.Still025.png
0

Wat is het nut van een polis omnium dienstopdrachten?

Een omnium dienstenopdrachten polis is een supplementaire dekking voor de schade toegebracht aan een privé voertuig van de werknemer die in opdracht van de werkgever een verplaatsing maakt met zijn eigen wagen. 

Deze polis is geen wettelijk verplichte verzekering. Het staat de werkgever dus vrij deze dekking al dan niet af te sluiten.

Contacteer ons voor meer info