Ziekte en ongeval

schrijnwerker.jpg
0

Een langdurige arbeidsongeschiktheid kan financieel hard aankomen. Bovendien is de tegemoetkoming van de sociale zekerheid vaak ontoereikend.

Het Gewaarborgd Inkomen, de principes in een notendop

Het Gewaarborgd Inkomen voorziet in een vervangingsinkomen bij het volledige of gedeeltelijke verlies van uw beroepsinkomen door een ziekte of een ongeval. Indien u uw zelfstandige activiteit via een vennootschap uitoefent, dan kan u ook een gedeelte van het directe omzetverlies door ziekte of ongeval van uzelf verzekeren.

De waarborgen

Het Gewaarborgd Inkomen vergoedt de ‘fysiologische' en / of ‘economische' invaliditeit ten gevolge van een ziekte of een ongeval.

Fysiologische invaliditeit

Is de aantasting van de lichamelijke integriteit. Met andere woorden de lichamelijke invaliditeit ten gevolge van een ziekte of een ongeval.

Economische invaliditeit

Is de vermindering van de arbeidsgeschiktheid, of anders gezegd een ‘professionele' invaliditeit.
Deze economische invaliditeit wordt gedurende het eerste jaar volledig bepaald in functie van het werkelijke beroep van de verzekerde op dat moment.

De wachttijd - eigenrisicotermijn

U bepaalt zelf de dag vanaf wanneer u een uitkering wil, in verzekeringstermen de eigenrisicotermijn.

De uitkering

De hoogte van de uitkering die u ontvangt na een ziekte of een ongeval, wordt bepaald door de graad van uw invaliditeit. Deze uitkering is gebaseerd op het hoogste percentage invaliditeit, hetzij de fysiologische, hetzij de economische invaliditeit. U ontvangt deze uitkering zolang de invaliditeit aanwezig is, tijdelijk of blijvend, en dit ten laatste tot aan uw pensioen.
Een invaliditeit vanaf 67% wordt gelijkgesteld aan een volledige invaliditeit van 100%. U ontvangt in dit geval dus een volledige rente.

De fiscaliteit

U kan de premie volledig fiscaal in mindering brengen als bedrijfslast, wanneer u uw kosten effectief bewijst.
De uitgekeerde rente zal worden belast als vervangingsinkomen.

De premie van een omzetverzekering is fiscaal aftrekbaar voor de vennootschap, de rente is een belastbaar inkomen voor de vennootschap.

Het gewaarborgd inkomen kan ook als aanvullende waarborg worden geïntegreerd in een contract Individuele Pensioentoezegging of Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (meer info op de pagina pensioen)

 

Contacteer ons voor meer info